Google Analytics trong Unity

 1. Cài đặt Google Analytics cho Unity project:

  Làm theo hướng dẫn của Developer Guide (tài liệu khá là chi tiết cho cả Android và iOS)
  Link developer guide : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/unity/v4/devguide

 2. Các lưu ý cho Google Analytics:

  1. Sử dụng Unity 4, nếu dùng bản GoogleAnalyticsV4 mà không nhận GAv4.prefab thì sử dụng GoogleAnalyticsV3.
  2. Việc sử dụng Google Analytics Log được hướng dẫn đầy đủ trong GA API Reference
   Link API Reference:
   https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/unity/v4/reference
  3. Khi dùng bản GA nobitcode, trên project Xcode cần set Enable Bitcode  -> No trong Build Settings.
   GAP_DisableBitcode.png
  4. Có thể add được thêm user cho account Google Analytics.
   GA_UserManager.png
  5. Khi sử dụng cả firebase trong project, cần chú ý việc sử dụng đúng version của play-services trong thư mục Plugin/Android
   Screen Shot 2017-06-22 at 11.50.32.png

 

Advertisements