Unity Resources: Tối ưu dung lượng khi build

Một số phương pháp để giảm kích thước của app khi build

1. Tối ưu lại dung lượng của ảnh và video sử dụng

 • Xem xét lại trong resources những thành phần nào không sử dụng thì xoá khỏi project
 • Những thành phần nào có dung lượng lớn, nếu có thể cần tìm cách giảm dung lượng xuống nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
 • Với game 2D thì các ảnh bỏ tuỳ chọn “generate mipmaps”

Trong trường hợp khách hàng gửi design là file sketch, cần tính toán tỉ lệ export để phù hợp với màn hình khách hàng yêu cầu.

Kích thước màn hình trong file sketch thường thiết kế size theo màn hình 375×667 (dọc) nên khi dựng UI với màn hình khác, ví dụ là 1080×1920 thì tỉ lệ export sẽ là: 1080:375 = 2.88.

2. Sử dụng Sprite Packer

 • Đầu tiên cần bật chế độ cho phép Sprite Packer hoạt động.
  Edit -> Project Settings -> Editor và chọn chế độ cho phép Sprite Packer hoạt động.

  Image with no description

 • Mở cửa sổ Sprite Packer: Windown -> Sprite Packer

  Image with no description

 • Chọn những ảnh đơn có liên quan tới nhau để gộp chung vào 1 atlas, đặt cùng tên cho Packing Tag và chọn Apply

  Image with no description

 • Mở cửa sổ Sprite Packer và chọn Pack

  Image with no description

3. Đóng gói resource theo các platform

Trong trường hợp khi thiết kế giao diện mà ở các platform có các phần UI khác nhau, ngoài những phần UI dùng chung thì với những phần UI riêng biệt cho từng platform nên để riêng ra các folder. (ví dụ: Android, ios,..)
Mục đích: Khi build cho nền tảng này thì nén các folder UI của nền tảng khác lại và xoá folder riêng đi, giữ lại file đã nén.
Note: Giữ lại file *.meta của các folder UI đã xoá, khi cần chỉ giải nén các file ở trên ra thì các UI sẽ tự link giống như ban đầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s